Zmiana cennika

Opłata za korzystanie z miejsca noclegowego od osoby wraz z pobytem dziennym wynosi:

od 01 lipca 2023r.60,00 zł
od 01 lipca 2024r.65,00 zł

W przypadku grup zorganizowanych na 15 osób jeden wychowawca bezpłatnie. Przy klasie integracyjnej lub z nauczycielem wspomagającym dwóch wychowawców bezpłatnie

Członkom PTSM przysługuje zniżka od ceny podstawowej w wysokości 10%, jeżeli posiadają ważną legitymację.